மூடு

102 மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பயன்படுத்த

102 மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பயன்படுத்த
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
102 மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பயன்படுத்த

முதியவர்கள், நோயாளிகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்கள், டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் 102 மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பயன்படுத்த

27/03/2020 15/04/2020 பார்க்க (20 KB)