மூடு

பொது விநியோகத் திட்ட சேவைகள்

மின்னணு அட்டை சேவைகள்

  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை

மின்னணு அட்டை திருத்தம் செய்ய

  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்
  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை

மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்

  • உறுப்பினரை சேர்க்க
  • முகவரி மாற்றம் செய்ய
  • குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
  • குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
  • அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
  • அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/

தூத்துக்குடி

மாவட்ட விநியோக அதிகாாி, தூத்துக்குடி
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட விநியோக அதிகாாி, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம், கோரம்பள்ளம், தூத்துக்குடி | மாநகரம் : தூத்துக்குடி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 628101