மூடு

தேர்தல் துறை

வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல் 2021

வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல் 2021
வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்குச்சாவடி பட்டியல்
1. 213 – விளாத்திகுளம் View (PDF 304 kb)
2. 214 – தூத்துக்குடி View (PDF 251 kb)
3. 215 – திருச்செந்தூர் View (PDF 351 kb)
4. 216 – ஸ்ரீவைகுண்டம் View (PDF 416 kb)
5. 217 – ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) View (PDF 342 kb)
6. 218 – கோவில்பட்டி View (PDF 367 kb)

SVEEP சுவரொட்டிகள் – 2020


சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் 2021 – படிவம் 9,10,11 & 11A 02.12.2020 வரை

சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்தம் 2021 – படிவம் 9,10,11 & 11A 02.12.2020 வரை
வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1. 16/11/2020 to 02/12/2020 View (PDF 5.4 MB) View (PDF 3.8 MB) View (PDF 460 KB) View (PDF 193 KB)
2.
   03/12/2020
View (PDF 3.5 MB) View (PDF 1 MB) View (PDF 1.3 MB) View (PDF 1.3 MB)
3.
   04/12/2020
View (PDF 3.2 MB) View (PDF 1.3 MB) View (PDF 1.8 MB) View (PDF 928 KB)
4.
05/12/2020 to 08/12/2020
View (PDF 431 KB) View (PDF 442 KB) View (PDF 312 KB) View (PDF 210 KB)
5.
09/12/2020  to  15/12/2020
View (PDF 631 KB) View (PDF 1.6 MB) View (PDF 462 KB) View (PDF 353 KB)
6. 16/12/2020  to  17/12/2020
View (PDF 774 KB) View (PDF 1.3 MB) View (PDF 360 KB) View (PDF 258 KB)
7. 18/12/2020  to  20/12/2020
View (PDF 1.1 MB) View (PDF 1.7 MB) View (PDF 645 KB) View (PDF 618 KB)
8. 21/12/2020  to  23/12/2020
View (PDF 1.0 MB) View (PDF 1.5 MB) View (PDF 953 KB) View (PDF 615 KB)
9. 24/12/2020  to  28/12/2020
View (PDF 835 KB) View (PDF 754 KB) View (PDF 447 KB) View (PDF 692 KB)