எந்த பதவியில் யார்

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
திரு சந்தீப் நந்தூரி, இ.ஆ.ப., திரு சந்தீப் நந்தூரி, இ.ஆ.ப.மாவட்ட ஆட்சியர்collrtut[at]nic[dot]in0461-2340600
முரளி ரம்பா இ.கா.ப திரு முரளி ரம்பா, இ.கா.ப.மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்sp[dot]tntut[at]nic[dot]in0461-2340200
வீரப்பன் மா.வ.அ டாக்டர்.மு.வீரப்பன்மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tntut[at]nic[dot]in0461-2340400
தனபதி , தி.இ திரு.ச.சா.தணபதி,பி.இதிட்ட இயக்குநர் (மா.ஊ.வ.மு)drda[dot]tntut[at]nic[dot]in0461-2340575