மூடு

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
திரு. கோ.லட்சுமிபதி இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrtut[at]nic[dot]in0461-2340601
rict SP முனைவர்.லோ.பாலாஜி சரவணன்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்sptut[dot]tnpol[at]nic[dot]in0461-2340200
DRO திரு. ச.அஜய் சீனிவாசன், பி.டெக்.,மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tntut[at]nic[dot]in0461-2340400
செல்வி. இரா.ஐஸ்வா்யா, இ.ஆ.ப.,கூடுதல் ஆட்சியர் மற்றும் திட்ட இயக்குநர் (மா.ஊ.வ.மு)drda[dot]tntut[at]nic[dot]in0461-2340575