மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ. வெ. எண். 1160 15.06.2024 சனிக்கிழமை அன்று சிறப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2024

செ. வெ. எண். 1160 15.06.2024 சனிக்கிழமை அன்று சிறப்பு முகாம் (195 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ. வெ. எண். 1158 டாம்கோ செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2024

செ. வெ. எண். 1158 டாம்கோ செய்தி வெளியீடு (201 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2024

செ. வெ. எண். 1157 குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ. வெ. எண். 1156 வரைவு வழிகாட்டி பதிவேடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2024

செ. வெ. எண். 1156 வரைவு வழிகாட்டி பதிவேடு (21 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ. வெ. எண். 1155 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகளில் சேர்க்கை அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/06/2024

செ. வெ. எண். 1155 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல விடுதிகளில் சேர்க்கை அறிவிப்பு 2024-’25 (214 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ. வெ. எண். 1154 ஜமாபந்தி செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/06/2024

செ. வெ. எண். 1154 ஜமாபந்தி செய்தி 11.06.2024 (27 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

P.R.No.1153 கடல் கொந்தளிப்பு எச்சரிக்கை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/06/2024

P.R.No.1153 கடல் கொந்தளிப்பு எச்சரிக்கை (19 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரசு இசை பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை 2024-2025

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/06/2024

P.R.NO – 1151 – 2024-2025 Music School Admission Newsசெ. வெ. எண்.1151 அரசு இசை பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை 2024-2025 (23 Kb)

மேலும் பல