மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#90 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 27.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2021

செ.வெ#90 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 27.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (101kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 26.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/07/2021

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 26.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (305 Kb)

மேலும் பல
P.R#88 Commissioner of Town panchayats and MD of TWAD board inspected the various development project works in Tiruchendur Town panchayat area

செ.வெ#88 திருச்செந்தூர் பேரூராட்சி பகுதியில் பல்வேறு மேம்பாட்டு திட்ட பணிகளை பேரூராட்சிகளின் ஆணையர் மற்றும் குடிநீர் வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/07/2021

செ.வெ#88 திருச்செந்தூர் பேரூராட்சி பகுதியில் பல்வேறு மேம்பாட்டு திட்ட பணிகளை பேரூராட்சிகளின் ஆணையர் மற்றும் குடிநீர் வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள் (30kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#89 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 25.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/07/2021

செ.வெ#89 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 25.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (102kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#85 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 24.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம் மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2021

செ.வெ#85 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 24.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம் மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (100kb)

மேலும் பல
nimonia disease

செ.வெ#84 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நிமோனியா சுவாசநோயை தடுக்கும் வகையில் நியூமோகாக்கஸ் தடுப்பூசி போடும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/07/2021

செ.வெ#84 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நிமோனியா சுவாசநோயை தடுக்கும் வகையில் நியூமோகாக்கஸ் தடுப்பூசி போடும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்கள் (91kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#83 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 23.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2021

செ.வெ#83 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 23.07.2021 அன்று காய்ச்சல் பரிசோதனை மற்றும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (101kb)

மேலும் பல
matha festival

செ.வெ#82 தூய பனிமய மாதா பேராலய திருவிழா தொடர்பான ஆலோசனைக்கூட்டம் மாண்புமிகு சமூகநலத்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2021

செ.வெ#82 தூய பனிமய மாதா பேராலய திருவிழா தொடர்பான ஆலோசனைக்கூட்டம் மாண்புமிகு சமூகநலத்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்றது (33kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#79 குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நிமோனியா சுவாச நோயை தடுப்பதற்காக நியூமோகாக்கஸ் என்ற தடுப்பு மருந்தை பொதுமக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு போட்டு கொள்ள வேண்டும்-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2021

செ.வெ#79 குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நிமோனியா சுவாச நோயை தடுப்பதற்காக நியூமோகாக்கஸ் என்ற தடுப்பு மருந்தை பொதுமக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு போட்டு கொள்ள வேண்டும்-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல் (22kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#81 சமூக நலத்துறையில் முதலமைச்சரின் இரண்டுபெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/07/2021

செ.வெ#81 சமூக நலத்துறையில் முதலமைச்சரின் இரண்டுபெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல் (274 Kb)

மேலும் பல