மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.780 சமூக தரவு பதிவு – 2023 கணக்கெடுப்புப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்து ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2023

செ.வெ.எண்.780 சமூக தரவு பதிவு – 2023 கணக்கெடுப்புப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்து ஆய்வு செய்தார் (24 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.779 சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள் 02.12.2023 அன்று நடைபெறுகிறது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2023

செ.வெ.எண்.779 சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள் 02.12.2023 அன்று நடைபெறுகிறது (35 KB)

மேலும் பல

செ.வெ.எண்.778 மீனவர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 01.12.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/12/2023

செ.வெ.எண்.778 மீனவர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 01.12.2023 (211 KB)

மேலும் பல

செ.வெ.எண்.776 மாவட்ட அளவிலான தொழில் முதலீடுகள் மாநாடு மாண்புமிகு தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/11/2023

செ.வெ.எண்.776 மாவட்ட அளவிலான தொழில் முதலீடுகள் மாநாடு மாண்புமிகு தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது (29 KB)

மேலும் பல

செ.வெ.எண்.775 சிறுதானிய உணவுத்திருவிழா – 30.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/11/2023

செ.வெ.எண்.775 சிறுதானிய உணவுத்திருவிழா – 30.11.2023 (25 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.774 மக்கள் களம் நிகழ்ச்சி – 29.11.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2023

செ.வெ.எண்.774 மக்கள் களம் நிகழ்ச்சி – 29.11.2023 (32 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.773 வேளாண் உட்கட்டமைப்பு நிதி தொடர்பான சிறப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2023

செ.வெ.எண்.773 வேளாண் உட்கட்டமைப்பு நிதி தொடர்பான சிறப்பு முகாம் (482 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.772 அரசு தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலியாக உள்ள இயன்முறை சிகிச்சையாளர் மற்றும் சிறப்புக் கல்வியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2023

செ.வெ.எண்.772 அரசு தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலியாக உள்ள இயன்முறை சிகிச்சையாளர் மற்றும் சிறப்புக் கல்வியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன (292 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ.எண்.771 மீனவர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 01.12.2023 அன்று நடைபெற உள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2023

செ.வெ.எண்.771 மீனவர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 01.12.2023 அன்று நடைபெற உள்ளது (21 KB)

மேலும் பல