மூடு

Uncategorized

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#36 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 09.07.2021 அன்று தடுப்பூசி முகாம் மற்றும் காய்ச்சல் முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2021

செ.வெ#36 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 09.07.2021 அன்று தடுப்பூசி முகாம் மற்றும் காய்ச்சல் முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (113kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

செ.வெ#104 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 30.06.2021 அன்று கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/06/2021

செ.வெ#104 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 30.06.2021 அன்று கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு (287kb)

மேலும் பல