மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
2020-21 தூத்துக்குடி மாவட்டம் தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளா்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்த விவரம்

2020-21 தூத்துக்குடி மாவட்டம் தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளா்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்த விவரம்

01/04/2020 31/03/2021 பார்க்க (307 KB)
கொரோனா வைரஸ் தொற்று அபாய குறைப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று அபாய குறைப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

20/02/2020 20/02/2021 பார்க்க (6 MB)
த.நா.க.தொ.ந.வா–குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரை

தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாக கல்வி. வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பார்க்க (613 KB)
த.நா.க.தொ.ந.வா-குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12வரை

கதமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட
கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி.
வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பார்க்க (596 KB)
ஆவணகம்