மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளர்களுக்கு 2024-2025 ஆம் ஆண்டிற்கு தினக்கூலி நிர்ணயம் செய்த விபரம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளர்களுக்கு 2024-2025 ஆம் ஆண்டிற்கு தினக்கூலி நிர்ணயம் செய்த விபரம்

01/04/2024 31/03/2025 பார்க்க (301 KB)
இரத்ததான முகாம்

தூத்துக்குடி இரத்ததான முகாம் விவரங்கள்

03/06/2024 31/03/2025 பார்க்க (2 MB)
இரத்ததான முகாம்

திருச்செந்தூர் இரத்ததான முகாம் விவரங்கள்

03/06/2024 31/03/2025 பார்க்க (376 KB)
இரத்ததான முகாம்

கோவில்பட்டி இரத்ததான முகாம் விவரங்கள்

03/06/2024 31/03/2025 பார்க்க (1 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-VIII தொகுதி-2-ல் – 14.41.00 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

19/01/2024 12/01/2025 பார்க்க (354 KB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-III தொகுதி-1-ல் – 9.85.11ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

16/09/2023 15/09/2024 பார்க்க (3 MB)
ஆப்தமித்ரா தன்னார்வலர்கள் பட்டியல்

ஆப்தமித்ரா தன்னார்வலர்கள் பட்டியல்

30/09/2023 29/09/2024 பார்க்க (186 KB)
முதல் நிலை பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

முதல் நிலை பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

30/09/2023 29/09/2024 பார்க்க (2 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-III தொகுதி-2-ல் – 10.41.89 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

24/09/2023 23/09/2024 பார்க்க (938 KB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம் அலகு-VIII தொகுதி-6-ல் – 7.67.73 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான பிரிவு 19(1)ன் கீழான விளம்புகை அறிக்கை – வெளியிடப்பட்டது

15/09/2023 14/09/2024 பார்க்க (281 KB)
ஆவணகம்