மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
கொரோனா வைரஸ் தொற்று அபாய குறைப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று அபாய குறைப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

20/02/2020 20/02/2021 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட அளவிலான திட மற்றும் உயிா் மருத்துவ திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த கண்காணிப்புக் குழு

மாவட்ட அளவிலான திட மற்றும் உயிா் மருத்துவ திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த கண்காணிப்புக் குழு

12/09/2019 01/09/2020 பார்க்க (34 KB)
மின்னல் ஏற்படும்போது செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

மின்னல் ஏற்படும்போது செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

17/07/2019 17/07/2020 பார்க்க (2 MB)
த.நா.க.தொ.ந.வா–குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரை

தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாக கல்வி. வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பார்க்க (613 KB)
த.நா.க.தொ.ந.வா-குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12வரை

கதமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட
கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி.
வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பார்க்க (596 KB)
ஆவணகம்