மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
திருச்செந்தூர் வட்டம் மாதவன்குறிச்சி கிராமத்தில் இஸ்ரோ அலகு-VIக்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் முதல்நிலை அறிவிக்கைக்கான பிழைத்திருத்த அறிவிக்கை

திருச்செந்தூர் வட்டம் மாதவன்குறிச்சி கிராமத்தில் இஸ்ரோ அலகு-VIக்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் முதல்நிலை அறிவிக்கைக்கான பிழைத்திருத்த அறிவிக்கை

01/09/2021 31/12/2021 பார்க்க (3 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் வருடாந்திர தன்னார்வ குருதி கொடை முகாம் நடைபெறும் உத்தேச குறிப்பு ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜூலை 2022 வரை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் வருடாந்திர தன்னார்வ குருதி கொடை முகாம் நடைபெறும் உத்தேச குறிப்பு ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜூலை 2022 வரை

07/08/2021 31/07/2022 பார்க்க (89 KB)
2021-22 தூத்துக்குடி மாவட்டம் தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்த விவரம்

2021-22 தூத்துக்குடி மாவட்டம் தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்த விவரம்

01/04/2021 31/03/2022 பார்க்க (331 KB)
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு- II நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு- II நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

14/06/2021 31/12/2021 பார்க்க (6 MB)
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு- V நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு- V நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

14/06/2021 31/12/2021 பார்க்க (9 MB)
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு – IV நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு – IV நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

14/06/2021 31/12/2021 பார்க்க (9 MB)
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு III – நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் அலகு III – நில ஆக்கிரமிப்பு விவரங்கள்

14/06/2021 31/12/2021 பார்க்க (817 KB)
ஆவணகம்