மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
சாலையோரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

சாலையோரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடுதல் பணி

26/06/2023 25/06/2024 பார்க்க (364 KB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச்சட்டம் 2013 (மத்தியசட்டம் 30/2013) பிரிவு 17(2) மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு ஆணையர்/நிலநிர்வாக ஆணையர் செயல் திட்டவரைவு அறிக்கை–வெளியிடப்பட்டது

07/06/2023 06/06/2024 பார்க்க (275 KB)
பிழைத்திருத்தப்பட்ட 2023-24-ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளா்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்தல்

பிழைத்திருத்தப்பட்ட 2023-24-ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் தினக்கூலி அடிப்படையிலான பணியாளா்களுக்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்தல்

01/04/2023 31/03/2024 பார்க்க (1 MB)
15வது நிதிக்குழு மானியம் 2022-2023 – கிராம ஊராட்சிகள் , வட்டார ஊராட்சி – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிகள் விவரம்

15வது நிதிக்குழு மானியம் 2022-2023 – கிராம ஊராட்சிகள் , வட்டார ஊராட்சி – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிகள் விவரம்

24/04/2023 24/04/2025 பார்க்க (7 MB) பார்க்க (8 MB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – சாத்தான்குளம் வட்டம் – படுக்கப்பத்து கிராமம் – இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச்சட்டம் 2013 (மத்தியசட்டம் 30/2013) பிரிவு 11(1) அலகு-3 தொகுதி -1-ல் -9.85.11ஹெக்டேர்,தொகுதி -2-ல் – 10.41.89ஹெக்டேர் மற்றும் தொகுதி -3-ல் – 13.03.50ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான முதல்நிலை அறிக்கை–வெளியிடப்பட்டது

02/04/2023 01/04/2024 பார்க்க (947 KB) பார்க்க (959 KB) பார்க்க (848 KB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் – இந்தியவிண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச்சட்டம் 2013 (மத்தியசட்டம் 30/2013) பிரிவு 11(1) அலகு-2 தொகுதி -4-ல் -8.93.50ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான முதல்நிலை அறிக்கை–வெளியிடப்பட்டது

30/03/2023 29/03/2024 பார்க்க (803 KB)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் – திருச்செந்தூர் வட்டம் – மாதவன்குறிச்சி கிராமம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினரால் சிறியரக செயற்கைகோள் ஏவுதளம் அமைக்கும் திட்டம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச்சட்டம் 2013 (மத்தியசட்டம் 30/2013) பிரிவு 11(1) அலகு-1 தொகுதி -10-ல் – 7.62.00 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கான முதல்நிலை அறிக்கை–வெளியிடப்பட்டது

30/03/2023 29/03/2024 பார்க்க (828 KB)
ஆவணகம்