மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் காலியாகவுள்ள 1 புறத்தொடர்பு பணியாளர் பணியிடத்திற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் காலியாகவுள்ள 1 புறத்தொடர்பு பணியாளர் பணியிடத்திற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

20/01/2023 31/01/2023 பார்க்க (2 MB)
ஒப்பந்த அடிப்படை செவிலியர்

ஒப்பந்த அடிப்படை செவிலியர்

14/01/2023 31/01/2023 பார்க்க (631 KB) Staff Nurse scrutiny form (370 KB)
ஆவணகம்