மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தூத்துக்குடிமாவட்டகால்நடைபராமரிப்புத்துறையில்காலியாகஉள்ளஊர்திஓட்டுநர்பதிவியினைநேரடிநியமனம்மூலம்நிரப்புதல் – அறிவிக்கைவெளியிடப்பட்டது-ரத்துசெய்தல்

தூத்துக்குடிமாவட்டகால்நடைபராமரிப்புத்துறையில்காலியாகஉள்ளஊர்திஓட்டுநர்பதிவியினைநேரடிநியமனம்மூலம்நிரப்புதல் – அறிவிக்கைவெளியிடப்பட்டது-ரத்துசெய்தல்

06/02/2021 31/12/2021 பார்க்க (249 KB)
ஆவணகம்