மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
ஓட்டப்பிடாரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

ஓட்டப்பிடாரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

 

18/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (259 KB)
விளாத்திகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

விளாத்திகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

18/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (85 KB)
புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

புதூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிக்கை

18/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (90 KB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பாக 09.11.2019 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் (Notification) மீதான பிழைத்திருத்த அறிவிக்கை (Erratum Notification).

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது தொடர்பாக 09.11.2019 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் (Notification) மீதான பிழைத்திருத்த  அறிவிக்கை (Erratum Notification).

16/11/2019 26/11/2019 பார்க்க (58 KB)
கிராம ஊராட்சி செயலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கான நேரடி நியமனத்திற்கான அறிவிப்பு

கிராம ஊராட்சி செயலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கான நேரடி நியமனத்திற்கான அறிவிப்பு

09/11/2019 22/11/2019 பார்க்க (229 KB)
அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனத்திற்கான அறிவிக்கை

அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனத்திற்கான அறிவிக்கை

09/11/2019 22/11/2019 பார்க்க (184 KB)
மக்காச்சோளப் படைப்புழு கட்டுப்படுத்தும் அஸாடிராக்டின் மருந்து- விலைப்புள்ளி

மக்காச்சோளப் படைப்புழு கட்டுப்படுத்தும் அஸாடிராக்டின் மருந்து- விலைப்புள்ளி

18/10/2019 25/10/2019 பார்க்க (219 KB)
மக்காச்சோளப் படைப்புழு கட்டுப்படுத்தும் பூச்சி மருந்துகள் – விலைப்புள்ளி

மக்காச்சோளப் படைப்புழு கட்டுப்படுத்தும் பூச்சி மருந்துகள் – விலைப்புள்ளி

18/10/2019 25/10/2019 பார்க்க (227 KB)
குழந்தை உரிமைம் மீறல் மீதான தேசிய குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அமர்வு 21.06.2019 அன்று இராமநாதபுரத்தில் வைத்து நடைபற உள்ளது 21/06/2019 21/06/2019 பார்க்க (440 KB)
இடி மின்னலின் போது செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை-பேரிடர் இன்னல் மேலாண்மை திட்டம் சுற்ற்றிக்கை வெளியீடு

இடி மின்னலின் போது செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை-பேரிடர் இன்னல் மேலாண்மை திட்டம் சுற்ற்றிக்கை வெளியீடு

03/07/2018 30/09/2018 பார்க்க (3 MB)