மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்கம் முடிவு கோப்பு
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – ஏரல் வட்டம்

தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – ஏரல் வட்டம் (373kb)

10/01/2021 13/01/2021 பார்க்க (373 KB)
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டம்

தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டம் (473 kb)

10/01/2021 13/01/2021 பார்க்க (474 KB)
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – திருச்செந்தூர் வட்டம்

தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – திருச்செந்தூர் வட்டம் (809 kb)

10/01/2021 13/01/2021 பார்க்க (810 KB)
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – தூத்துக்குடி வட்டம்

தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாாியம்–கட்டுமானத்தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பொங்கல் பாிசு தொகுப்பு பயனாளிகள் பட்டியல் – தூத்துக்குடி வட்டம் (2.6 mb)

10/01/2021 13/01/2021 பார்க்க (3 MB)
த.நா.க.தொ.ந.வா-குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12வரை

கதமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட
கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி.
வகுப்பு 6 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பார்க்க (596 KB)
த.நா.க.தொ.ந.வா–குழந்தைகளுக்குத்தனியார் பள்ளி மூலமாகக்கல்வி வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரை

தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டுமானப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தனியார் பள்ளி மூலமாக கல்வி. வகுப்பு 11 முதல் வகுப்பு 12 வரைக்கான படிவம்

26/04/2019 31/12/2020 பார்க்க (613 KB)
தேர்தல் விழிப்புணர்வு தொடர்பான இணையவழி போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு

தேர்தல் விழிப்புணர்வு தொடர்பான இணையவழி போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு

05/11/2020 19/11/2020 பார்க்க (453 KB)
மாவட்ட அளவிலான திட மற்றும் உயிா் மருத்துவ திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த கண்காணிப்புக் குழு

மாவட்ட அளவிலான திட மற்றும் உயிா் மருத்துவ திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த கண்காணிப்புக் குழு

12/09/2019 01/09/2020 பார்க்க (34 KB)
மின்னல் ஏற்படும்போது செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

மின்னல் ஏற்படும்போது செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

17/07/2019 17/07/2020 பார்க்க (2 MB)
102 மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பயன்படுத்த

முதியவர்கள், நோயாளிகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்கள், டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் 102 மற்றும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் பயன்படுத்த

27/03/2020 15/04/2020 பார்க்க (20 KB)